در دسترس

سدیم لوریل سولفات پودری

سدیم لوریل سولفات پودری یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی یا مواد مؤثر) است که می تواند انواع مختلفی از کاربردها داشته باشد. این ماده اغلب در محصولات شوینده، مورد استفاده قرار می گیرد تا تنش آب را از بین ببرد و  از پاک‌کننده‌های سنتزی با قدرت زیاد به شمار می رود. این ماده سورفکتانت آنیونی است که به طور طبیعی از روغن نارگیل و یا روغن هسته خرما بدست می آید.

با ارزش ترین خاصیت SLS در زیبایی، قدرت کف کنندگی آن است. در ذهن رایج، یک محصول شستشو تنها زمانی مؤثر است که زیاد کف کند، اما این تصور کاملا نادرست است. کف قطعا نشانگر شستشوی کامل نیست و هیچ ارتباطی بین پتانسیل کف کردن محصول و قابلیت شستشوی آن وجود ندارد.

سدیم لوریل سولفات (SLS) علاوه بر قدرت کف کنندگی دارای خواص زیر نیز می باشد:

– تمیز کردن.

– امولسیون کننده: بین فاز آبی و فاز روغنی امولسیون ایجاد می کند.

– دناتوره کردن: با نامناسب ساختن الکل برای مصرف

– سورفکتانت(ماده فعال سطحی): باعث پخش شدن یک محصول پاک کننده می شود.

مانند تعدادی از مشتقات سولفات مورد استفاده در زیبایی، ماده سدیم لوریل سولفات نیز یک محرک پوست است و اثرات تحریک کنندگی آن به قدری شناخته شده است که در تعدادی از مطالعات، محققان پوست از آن به عنوان محرک پوست نام برده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و خریداری سدیم لوریل سولفات پودری به سایت آواشیمی صبا مراجعه کنید.