آواشیمی صبا

واردکننده مواد اولیه دارویی و آرایشی ، بهداشتی

20
تجربه

سالهاست که آوا شیمی صبا همراه شماست

سالها فعالیت مستمر در عرصه واردات و توزیع صنایع داروئی ، آرایشی ، بهداشتی و غذایی
اعتبار و کیفیت به همراه سالها تجربه برترین پشتوانه شرکت آوا شیمی صبا است
Image
شرکا و شرکت‌های وابسته