در دسترس

آلانتوئین

آلانتوئین یک ترکیب شیمیایی با فرمول C4H6N4O3 است و به عنوان یک نگه دارنده شناخته می شود.

به آن 5-اوریدو هیدانتوئین یا گلیوکسیل دیوراید نیز می گویند.

آلانتوئین عصاره ای از گیاه کامفری است – گیاهی بومی که در  اروپا و آسیا رشد می کند.

این ماده یک دیورید اسید گلیوکسیلیک است و یک واسطه متابولیک اصلی در اکثر موجودات از جمله حیوانات، گیاهان و باکتری ها است.

این ماده از اسید اوریک که خود محصول تجزیه اسیدهای نوکلئیک است، با اثر اورات اکسیداز (اوریکاز) تولید می شود.

از آنجا که اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم پورین در انسان است ، فقط فرآیندهای غیر آنزیمی با گونه های اکسیژن واکنش دهنده باعث ایجاد آلانتوئین می شوند ، بنابراین یک نشانگر زیستی مناسب برای اندازه گیری استرس اکسیداتیو در بیماری های مزمن و پیری است.

آلانتوئین می تواند از چغندر ، جوانه گندم ، بابونه و دانه های تنباکو تهیه شود. با این حال ، آلانتوئین به طور کلی به صورت مصنوعی تولید می شود. ترکیبات مصنوعی اغلب در دنیای مراقبت از پوست ، به ویژه در صنعت زیبایی و شوینده ها شهرت بسیار زیادی پیدا کرده است.

تولید مصنوعی این ماده همچنین فشار کمتری به منابع محیطی وارد می کند و باعث افزایش بیشتر گیاه کامفری در طبیعت می شود.

شما می توانید این محصول را از سایت آوا شیمی صبا تهیه کنید.