در دسترس

کربومر 934

کربومر 934 که مانند سایر کربومرها با عنوان کارباپول نیز شناخته میشود یکی دیگر از انواع این پلیمر میباشد و عدد کربومر 934 به وزن مولکولی و اجزا ان اشاره میکند. اما در کل کربومرها پودرهای هستند که وزن مولکولی بالا داشته و منبسط شونده میباشند و از ویژگی منبسط شوندگی بالای آنها باید ساخت ژل ها بهره می برند.

از ویژگیهای کربومر 934 باید بگوییم این نوع کربومر که در دسته مواد جانبی دارو قرار میگیرد، یک ماتریس ژل با ظاهر کریستالی دارد برای داروهای خوراکی بسیار استفاده می گردد؛ زیرا در آب حل شده و در کنار نقش امولسیون کنندگی، نقش تثبیت کننده و تعلیق کنندگی را نیز بازی میکند.

همچنین کربومرها به صورت فلز قلیایی، نمک های آمونیوم و سدیم پلی آکریالت تولید می شوند که در حالت پودری خود به سبب داشتن یون سدیم دارای بار مثبت متصل به آکریالت، در محلول های آبی با جایگزینی سدیم با یون های بار مثبت هیدروژن از آکریالت کنده می شوند و افزایش بیشتر آب را منجر می شوند.

کربومرها مواد ضخیم کننده ای هستند که به کنترل ویسکوزیته و جریان محصولات آرایشی کمک می کنند. در موارد دیگر، می توان از آن ها در توزیع و تعلیق مواد جامد غیرحلالی و نامحلول در مایع استفاده کرد که علاوه بر این ها، به منظور حفظ امولسیون ها از جدا شدن روغن و قطعات نفت و مایع در محلول ها جلوگیری می کنند. این مواد توانایی جذب بالا و نگه داشتن آب را دارند و در صورت پخش شدن و پراکندگی در آب این کارایی را دارند که تا ۱۰۰۰ برابر حجم اولیه خود متورم شوند (خصوصیت پلی الکترولیتی.)

شما میتوانید با مراجعه به سایت آواشیمی صبا این محصول را خریداری کنید.