در دسترس

فروس بیس گلیسینات

فروس بیس گلیسینات یک کلات اسید آمینه آهن است. از واکنش آهن با دو مولکول اسید آمینه گلیسین توسط یک پیوند کووالانسی در فرآیندی به نام کیلاسیون تشکیل می شود. ادعا می شود که فروس بیس گلیسینات به دلیل عوارض جانبی دستگاه گوارش کمتر، سازگاری بهتری با بیمار دارد.

همچنین ادعا می شود که بیس گلیسینات جذب آهن و ذخیره آهن را بهبود می بخشد و سطح هموگلوبین را بهتر از نمک های آهن معمولی افزایش می دهد.

فروس بیس گلیسینات بهترين و جديدترين فرم آهن است که بالاترين قابليت جذب را در بدن داراست (تقريبا دو برابر آهن سولفات و آهن فومارات).
عوارض معمول گوارشي مانند تهوع، استفراغ و يبوست که در اثر مصرف اکثر مکمل هاي آهن به ويژه سولفات آهن اتفاق مي آفتد، در حضور ترکيب آهن بيس گليسينات به کمترين ميزان خود مي رسد.

در تحقيقاتي که بر روي اين نوع آهن صورت گرفته است، اثبات شده است که اين ملح آهن نسبت به ساير ملح ها (سولفات، گلوکونات و فومارات) ايمن تر و سالم تر بوده و کمترين ميزان سم زدايي را در بدن داراست.

همچنین شما می توانید برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول به سایت آواشیمی صبا مراجعه کنید.